วันนี้ มีสาระมาฝาก ...

นานๆทีจะมีอะไรแบบนี้แฮะ ...

ขอขอบคุณ sanook.com สำหรับสาระดีๆครับ  

.

ปวงชนชาวไทยมีโอกาสดียิ่งอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ชมพระราชพิธีเสด็จฯถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค โดยในครั้งนี้ได้ อ.เผ่าทอง ทองเจือ บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับการถวายผ้าพระกฐิน 

อ.เผ่าทอง ทองเจือ กล่าวว่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน จัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคมาแล้ว 15 ครั้ง ล่าสุดในงานราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อ พ.ศ.2549 ที่ผ่านมา ส่วนในครั้งนี้เป็นการถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ประเพณีทำบุญสำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะกฐินหลวง ซึ่งบำเพ็ญพระราชกุศลโดยพระเจ้าแผ่นดิน โดยไม่ว่าวัดราษฎร์หรือวัดหลวงหากพระเจ้าแผ่นดินเสด็จนทรงถวายผ้ากฐินแล้ว จะเรียกว่า “กฐินหลวง “ ทั้งสิ้น
 


“ ประเพณีการถวายผ้าพระกฐิน กำหนดให้จำนวนพระสงฆ์ในวัดที่จะทอดกฐิน ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 รูป แต่ละรูปคือพระสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนั้นครบ 3 เดือน และต้องกระทำในช่วงเวลาที่กำหนดคือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยปีนี้วันที่ 5 พฤศจิกายน ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 11 “

แต่เดิมนั้นกระบวนพยุหยาตราชลมารค ใช้ในพระราชสงครามทางน้ำ แต่ในยามบ้านเมืองสงบตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจึงโปรดเกล้าฯให้จัดเป็นกระบวนเสด็จฯประกอบพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , การอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ , การต้อนรับทูตจากต่างประเทศ ตลอดจนพระราชพิธีพระบรมศพ โดยนำเรือรบตกแต่งสวยงามเข้ากระบวนเป็นเรือสำหรับพระราชพิธี เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยามักกระทำเพื่อถวายผ้าพระกฐินเป็นสำคัญ โดยจัดริ้วกระบวนเป็น 2 แบบ เรียกว่า กระบวนพยุหยาตราใหญ่ จัดเป็น 4 สาย และกระบวนพยุหยาตราน้อย จัด2 สาย การจัดริ้วกระบวนแบ่งเป็น 5 ตอน คือ กระบวนนอกหน้า กระบวนในหน้า กระบวนเรือพระราชยาน กระบวนในหลังและกระบวนนอกหลัง

อ.เผ่าทอง กล่าวว่า การเห่เรือเป็นกิจกรรมคู่กับการเดินทางทางน้ำ จำแนกได้ 2 ประเภท คือการเห่เรือในงานพระราชพิธี เรียกว่า “การเห่เรือหลวง” และการเห่เรือสำหรับเที่ยวเตร่ในงาน เรียกว่า “เห่เรือเล่น” ซึ่งปัจจุบันลดความสำคัญลงไป คงมีแต่การเห่เรือหลวงที่ดำรงอยู่และถือเป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องรักษาไว้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไป ซึ่งในปีนี้ น.อ. ทองย้อย แสงสินชัย รน. ประพันธ์บทเห่เรือใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จำนวน 3 บท คือ บทสรรเสริญพระบารมี , บทบุญกฐิน และบทชมกระบวนเรือ .

.

.

.

F I N

 

Comment

Comment:

Tweet

ขอจงทรงพระเจริญ
big smile big smile big smile

#4 By Kinkiz* on 2007-11-07 01:00

ฮะๆ นานๆทีจะมีสักครั้ง sad smile

#3 By 13th on 2007-11-06 00:24

โอ๊ววววว มีความรู้ครับ

#2 By PUMP201 on 2007-11-06 00:19

วันนี้เบนอัพของเป็นมงคลแฮะ....หุๆๆ

#1 By Albedo : The Wing of madness on 2007-11-06 00:12